Tarieven

Alleen intakegesprek:

Korte sessie (ca. 1 uur):

Standaard sessie (ca. 2 uren):

€ 30,-

€ 75,-

€ 130,-

De kosten van de behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.
Een consult dient uiterlijk 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Het consult wordt anders in rekening gebracht.

In bijzondere gevallen, zoals wanneer je bv. in de bijstand zit, kunnen we een aangepast tarief afspreken. Geld mag in principe geen belemmering zijn…

Bankrekening: NL92 RABO 0356992446 t.n.v. I Verhoeff

Mijn opleidingen zijn HBO gecertificeerd en erkend door de beroepsvereniging.

Beroepsvereniging

De WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg) bepaalt dat iedereen die op de een of andere manier verbetering van klachten in het vooruitzicht stelt, vanaf 01-01-2017 aan allerlei eisen moet voldoen. Dit om te waarborgen dat er goede kwaliteit werk wordt geleverd en dat een cliënt op een professionele manier geholpen kan worden i.g.v. klachten en/of geschillen.

Sellavitae is daarom aangesloten bij het CAT, het Collectief Alternatieve Therapeuten. Deze vereniging behartigt de belangen van zowel de therapeuten als de cliënten. Zij zorgt er voor dat de therapeuten op een kwalitatief goed niveau zitten en dat er aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Het lidmaatschapnummer bij het CAT is: 55792021-05-21.

Klik hier voor meer informatie over de beroepsvereniging en voor mijn licentie. Verder is er nog een beroepscode voor de CAT-therapeuten, die je hier kunt downloaden.

Daarnaast is Sellavitae aangesloten bij het GAT.

De GAT is de Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten. Dit is een wettelijk goedgekeurde klachten- en geschillencommissie en tuchtrecht, die eventuele klachten zorgvuldig en objectief in behandeling neemt.

Voor meer informatie over het GAT klik hier.